SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

  • Anasayfa
  • Aerosol Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
Aerosol Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Aerosol Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Aerosol yangın söndürme sistemi   ortamdaki havada asılı olan sıvı ya da katı parçacıklardan
Potasyum Karbonat Bileşiğiden  (K2CO3) oluşan bir sistemdir. Ortamdaki ısının absorbe edilerek yanma ısısı düşürülmektedir. Böylece ortamın soğumasıyla birlikte fiziksel döndürme de sağlanmaktadır. Toksit ve korozyon etkisi olmayan ve aynı zamanda da ozon tabakasına da karşı zararsız olan bu sistem çevre dostu bir yangın söndürme sistemi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Aerosol Söndürücü içerikleri potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3'ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürür.

Ortama yayılan aerosol sisi 0.5 ile 2.5 mikron arasında büyüklüğe sahip parçacıklardan oluşan ve deşarj sonrası kalıntı bırakmayan %60 - %40 katı-gaz karışımıdır.

Söndürücü aerosol, alkalin metallerden elde edilen oksit ve sülfattan oluşan ince katı parçacıklardan elde edilir.

Aerosol insanlar için zararlı değildir.
Diğer metalleri aşındırmaz ve diğer metallere zarar vermez. Sıradan elektrikli süpürgeler ile temizlenebilir.
Temiz su ile yıkayınız.

SÖNDÜRME PRENSIBI

Aerosol, söndürme prensibi olarak, tüm gazlı söndürme sistemlerinden farklılık göstermektedir. FM-200, Novec ya da bilinen diğer gazlı yangın söndürme sistemleri havadaki oksijeni deplase etmeye dayalı bir prensip ile yanmanın gerçekleştiği ortamdaki oksijen oranını düşüren ve böylelikle yanma zincirini kıran teknolojilerdir. Aerosol sis ise, yayıldığı mahaldeki oksijeni tüketmeden, oksidasyon işleminin (yangının oksijen ile beslenmesi) moleküler seviyede engellenmesi prensibi ile söndürme sağlar.

Aerosol sis; havadaki oksijeni, bayılma ve boğulma risk sınırı olarak kabul edilen %16 kritik seviyenin altına düşürmeden, yangın zincirini kırarak, yeni ve daha kararlı bir reaksiyon üreterek söndürme gerçekleştirmektedir. Bu durum mahalde söndürme esnasında olan canlıların mahalden
uzaklaşmasını engelleyen bayılma ve boğulma risklerini ortadan kaldırmaktadır. Mahalde bulunan canlıların söndürme esnasında bu sise
maruz kalmasının ölümcül bir etkisi olmadığı EPA-SNAP tarafından yapılan canlılar üzerindeki testler sonucunda onaylanmıştır.

Aerosol yangın söndürme sistemleri kullanım alanları;

Buna göre aerosol yangın söndürme sistemleri şu gibi alanlarda daha fazla tercih edilmektedir:

Konut çevreleri,
Arşiv depoları,
Taşıtların geneli,
Restoran yerleri,
Konteynerler,
Bilgi işlem odaları,
Elektrik panoları,
Kütüphane alanları, Jeneratör odaları,
Trafo bölgeleri,
Arşivler,
Ambarlar,
Depo alanları


Pak Mühendislik YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ

loading
/>